ŽÁCI

Studium na NET OFFICE

Ke studiu používáme pár jednoduchých nástrojů

Odkazy pro žáky

Moodle je webová aplikace, ve které probíhají testy. Také tam naleznete výukové materiály k předmětům a užitečné informace pro studium.

Škola Online je webová aplikace, která slouží nejen ke známkování. Naleznete zde aktuální rozvrh, suplování, školní akce, učební plány i domácí úkoly. 

Často budete používat také One Drive.

Buďte v obraze

Přehled aktuálních informací

Erasmus+ – Barcelona 2024

Naše škola úspěšně uskutečnila již v pořadí pátý projekt v rámci programu Erasmus+ zaměřený na podporu mobility žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pod číslem: 2023-1-CZ01-KA121-VET-000124631.
Vybraní žáci z 3. ročníku měli možnost pracovat od 10. 3. do 23. 3. 2024 na prestižní Harbour.Space University, kde se ponořili do světa programování, databází a vývoje webových stránek.


OSOBNÍ NÁZORY ŽÁKŮ
Jakub Kovalčík
Kromě zlepšení v programování a rozvoje logického myšlení jsem se také naučil pracovat efektivně v skupině spolužáků za přítomnosti našich mentorů.
Václav Jonáš
Celá stáž byla neuvěřitelně velká zkušenost, která nás jak profesně, tak i kulturně obohatila. Nejvíce mě zaujala kyberbezpečnost, strojové učení a uživatelské skripty.
Ondřej Souček
Byl jsem spokojený jak s organizací celé praxe, tak i univerzitou kam jsme dojížděli. Byla to velmi příjemná a přínosná zkušenost a jsem rád, že jsem ji využil.
Marek Slavík
Jsem vděčný za možnost zúčastnit se tohoto projektu. Závěrečný projekt byl velmi naučný. Vyzkoušeli jsme si prezentaci práce v angličtině.
Jakub Matyáš
Praxe se mi velice líbil, věnovali jsme se několika tématům od Pythonu až po strojové učení. Věřím, že jsem si odnesl mnoho cenných zkušeností a nezapomenutelných zážitků.
Patrik Rucki
Díky Erasmu jsem zažil asi nejlepší dva týdny v mém životě. Barcelona je překrásné město s velice milými lidmi kteří jsou ochotni vám pomoc.
Tomáš Kuczera
Byla to jedinečná zkušenost, kterou by si měl někdy vyzkoušet každý. V porovnání s naším školstvím je to úplně jiný a lepší svět.
Tomáš Čížek
Práce pod několika mentory místní univerzity byla velice zajímavá a dala mi mnoho nových pohledů na problematiku ohledně programování a vyvíjení různých technologií.
Timotej Chovanec
Měli jsme možnost poznat novou kulturu a pracovní prostředí.. Celkově to byla skvělá zkušenost, kterou bych rád doporučil každému, kdo má zájem o mezinárodní vzdělávání a nové znalosti.

 

Dne 29.11.2023 se žáci 3. ročníku a dne 6. 12. 2023 žáci 4. ročníku vydali na exkurzi do IT firmy TietoEVRY v našem krajském městě Ostrava! Navštívili jednu z nejmodernějších budov v ČR – Organica, a měli možnost nahlédnout do IT světa.
Během dne měli jedinečnou příležitost seznámit se s reálným pracovním prostředím v rámci IT oblasti a získat cenné informace o různých pozicích, které TietoEVRY nabízí. Přednáška od HR manažera nejenom zásobila základními informacemi o firmě, ale také žákům otevřela dveře do světa zajímavých pracovních pozic. Žákům se velice líbila spolupráce na dané prezentaci pomoci mobilních zařízení, kdy mohli přispívat svými poznámkami a hlasováním v různých částech. Na závěr všechny čekal zábavný kvíz o různé ceny z dané společnosti.
OSOBNÍ NÁZORY ŽÁKŮ
L
ukáš Otruba 3. ročník:
Po vchodu do budovy jsem byl mile překvapen. Velmi krásné a moderní prostředí. Přednáška se mi velice líbila a překvapila mě její interaktivita s námi posluchači. Firma na mě vyvolává pocit, že bych v této společnosti chtěl po svém studiu pracovat a vyzkoušet si práci na projektech.
Jakub Mazánek 3. ročník:
Velice se mi líbila daná společnost. Pan průvodce byl sympatický a přátelský. Hned ze startu se exkurze změnila v únikovou hru, kdy se měl najít 4 místný kód pomocí internetu a vide, které hrálo v pozadí. Výherci následně získali odměny od společnosti. Následně nás čekala velmi zajímává interaktivní prezentace. Jedinou nevýhodu vidím, že se mohli představit přímo zástupci daných pozic, které firma nabízí a popovídat více podrobností. Následně se mi líbila prohlídka dané moderní budovy s dechberoucím výhledem na zasněžené Dolní oblast Vítkovice.
Klára Budinská 4. ročník:
Exkurze do Tietoevry byla zajímavá a ukázala mi možnosti práce, které mi obor IT nabízí. Vše bylo doprovázeno interaktivní prezentací s fakty o Tietoevry, stážích a volných pozicích v Tietoevry. Návštěva firmy se mi líbila a zaujaly mě stáže, které provozují pro studenty na rozšíření znalostí.
Jakub Motloch 4. ročník:
Tato exkurze mě velice zaujala. Dozvěděl jsem se plno věcí ohledně této firmy. Zjistil jsem, jak taková IT firma funguje, kdo v ní pracuje a další zajímavé věci. Přednáška od lead typescript developera Miroslava Zemana byla hodně zábavná a aktivní, jsem rád, že jsem se dozvěděl nové věci, které mi pomůžou do budoucna v IT oblasti.
Oba ročníky prožili pěkný den plný nových poznatků a inspirace!
Děkujeme TietoEVRY za vřelé přivítání a nezapomenutelný pohled do světa IT.

 

Ve snaze oživit vánoční atmosféru a vytvořit nezapomenutelný zážitek pro občany, město Orlová zahajuje unikátní výstavu 3D modelů domečků a budov. S ambicí vytvořit rekord v počtu sesbíraných modelů.
Mezi hrdými účastníky této akce je i naše škola, která se s nadšením připojila k této inovativní a vánočně laděné akci. Naše škola vytvořila precizní 3D model naší školní budovy, využívajíc moderní technologie 3D modelování v programu ProgeCAD. Následně byl návrh pečlivě přenesen do 3D tiskárny, kde vznikla fyzická podoba naší školní budovy. Šikovné ruce dodaly budově barevný nádech a osobitost, vytvářející věrný odraz naší školní budovy.

O CO JDE
– pravidelný kurz, ve kterém se zaměřujeme na přípravu na jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
– kurz tvoří:
      – 4 dvouhodinové lekce z českého jazyka
      – 4 dvouhodinové lekce z matematiky
      – za účast v jedné lekci získáte 2,5 bodu, maximum za celý kurz je 20 bodů, bonus do hodnocení přijímacího řízení
KDY
– úvodní lekce z českého jazyka proběhne v úterý 5.3. 2024 od 15 do 16:30 h
– úvodní lekce z matematiky proběhne ve středu 6.3. 2024 od 15 do 16:30 h
– termíny dalších lekcí:
      – český jazyk: 12.3. 2024; 19.3. 2024; 26.3. 2024
      – matematika: 13.3. 2024; 20.3. 2024; 27.3. 2024
KDE
– kurz proběhne přímo v prostorách naší školy
– kapacita kurzu 32 účastníků
– přihlášky do 31. 1. 2024 nebo do naplnění kapacity kurzu, přihlášky zasílejte emailem nebo telefonicky
CENA
– za nultý ročník si nic neúčtujeme, připravujeme zcela zdarma

V úterý 11. dubna 2023 se uskutečnil již 45. ročník tradiční prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Českém Těšíně. Jedná se o přehlídku samostatných projektů, ve které spolu v rámci jednoho okresu soutěží žáci středních škol.
Bratři Jan a Tomáš Kuczerovi společně se svým spolužákem Markem Slavíkem (všichni z 2. ročníku) se účastnili této soutěže v rámci kategorie Informatika. Do boje šli se svým vlastním projektem, který nesl název Neuronový přenos stylů. Mnohahodinová práce a společné úsilí se jim vyplatilo – projekt s následnou diskuzí poroto ocenila ziskem 1. místa ve dané kategorii.
Toto vítězství jim otevírá dveře pro pokračování v rámci krajského kola, kde se střetnou s nejlepšími projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně štěstí v dalším kole, které se bude konat 5. května 2023 v Ostravě.
Bc. Tomáš Jurdič

Dne 23.3.2023 proběhla na střední odborné škole NET Office v Orlové okresní soutěž v programování, které se účastnila i trojice našich studentů: Vojtěch Baron a Filip Topiarz z prvního ročníku a Marek Slavík z ročníku druhého. 
Soutěž se skládala celkem ze tří úkolů, bodovaných podle své obtížnosti. Úkoly navíc reflektovaly nejen získání nových programovacích dovedností, ale schopnost pracovat v časovém limitu. I přes velkou konkurenci se Filipu Topiarzovi podařilo získat třetí místo a byl kvalifikován do krajského kola, které se bude konat v Ostravě na VŠB -TUO. 

V rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zrealizovala naše škola projekt číslo: 2022 program KA1 Nr. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074715  Jednalo se o již v pořadí čtvrtou odbornou stáž v zahraničí, konkrétně v Barceloně ve Španělsku.
Díky projektu vycestovalo 10 žáků z naší SOŠ NET OFFICE Orlová na dvoutýdenní zahraniční pracovní stáž. Účastníky byli žáci 3. ročníku, kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou praxi, která je součástí školního vzdělávacího plánu.

Žáci o své praxi
Od 12. února do 25. února 2023 jsme v rámci programu Erasmus+ vyrazili do Barcelony ve Španělsku, využít možnost pracovat v zahraničí. Ubytováni jsme byli v rezidenci SIL.
V rámci vykonávání praxe jsme byli rozděleni do tří samostatných skupin, kdy každá skupina dostala zadanou svou úlohu a zároveň jsme pracovali na jednom společném projektu. Firma nám zadala projekt v oblasti Al, měli jsme za úkol převést prototyp Al na webové rozhraní, pro většinu z nás to byla první rozsáhlejší zkušenost jednak s Al, jednak se skupinovou prací mimo školní sektor.
Celkově jsme si spolupráci užili a máme z ní pozitivní pocity. Mimo pracovní dobu jsme ve volném čase objevovali krásy Barcelony, v menších skupinách jsme realizovali menší výlety a coby hlavní výlet jsme zvolili návštěvu Parku Güell.


  • Jeremy Schuchert: Jsem moc rád, že jsem byl vybrán a že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus+. Dalo mi to nové zkušeností do života. Do projektu jsem šel, protože jsem si přál vyzkoušet, jak by vypadalo pracovat pro firmu v zahraničí. Naučil jsem jak pracovat se spolužáky na projektu.
  • Viktor Čierňava: Rád jsem se zúčastnil Erasmusu+ a podíval se do práce v zahraničí, město Barcelona je krásné a práce ve firmě WillinAgency byla zajímavou zkušeností. Jako začínající webový programátor jsem se díky této zkušenosti naučil ohledně propojení Pythonu s webovou aplikací, bez využití frameworku. Tento projekt hodnotím velmi pozitivně a určitě bych se bez otálení zapojil do dalšího stejného nebo podobného projektu.
  • Klára Budinská: Erasmus+ mi poskytl nové zkušenosti v mém oboru a ukázal mi krásy Katalánska, které jsem ještě nikdy neměla možnost vidět naživo. Naučila jsem se lépe pracovat v týmu a otestovala jsem si své schopnosti v jazyce HTML a CSS. Naučila jsem se také pracovat s programem Figma a dozvěděla se několik užitečných informací o Pythonu. Viděla jsem několik památek (Sagrada Família, Parc Güell, Casa Milà atd.) a ochutnala místní kuchyni, která byla naprosto úžasná. Proto děkuji, že jsem se mohla účastnit tohoto projektu vytvořit si tak vzpomínky na které nikdy nezapomenu.
  • Ján Bielek: Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil projektu Erasmus. Dalo mi to hodně nových zkušeností, ať už jazykových nebo odborných či praktických.
  • Aleš Dunka: Erasmus, kterého jsme se účastnili byl skvělou zkušeností pro nás všechny, dal nám možnost pracovat v úplně jiném prostředí a s novými lidmi. Jsem vděčný za příjemné ubytování. Mimo práci jsme strávili mnoho času venku a nadechli se atmosféry Barcelony.
  • Šimon Vavřinec: Na Erasmus jsem se velice těšil a jsem opravdu rád, že jsem se jej mohl zúčastnit. Nabyl jsem opět nové zkušenosti, jak v oblasti práce, orientace při cestování, tak i v komunikaci v anglickém jazyce. Jsem rád, že jsem mohl nahlédnout pod pokličku problematiky AI. Dostali jsme prototyp AI, která se snaží najít a rozpoznat u člověka psychické problémy, jako např. deprese, úzkosti apod. Za úkol jsme měli tuto aplikaci převést na web. Já a moje skupina jsme pracovali na vykreslování grafů a celkově zpracovávání výsledků celé aplikace.  Osobně tuto zadanou práci hodnotím kladně, jediný problém, se kterým jsem se setkal, byla nedostatečná komunikace s firmou.

Ve dnech 13. až 19. listopadu 2022 se trojice vyučujících z naší školy zúčastnila pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a příprav v Barceloně.
Hlavní část programu představovalo seznámení s novou technologií 3D tisku, používanou v partnerských zahraničních firmách – BOLOBERY a ATENEU  LES CORTS, a jejím využitím při vzdělávání žáků v oboru IT. 
Volnočasový program pak představovalo poznávání barcelonských kulturních a architektonických památek – chrámu Sagrada Família a parku Güell, které navrhl katalánský architekt A. Gaudí. Oba objekty jsou památkově chráněné organizací UNESCO.
S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže spokojenost.
Zúčastnění učitelé se jednomyslně shodli na tom, že stáž organizovaná školou za podpory programu Erasmus+ pro ně představovala jednoznačný přínos.

V rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zrealizovala naše škola projekt číslo: 2020-1-CZ01-KA122-VET 000016507. Jednalo se o již v pořadí třetí odbornou stáž v zahraničí, konkrétně v hlavním městě Rakouska, Vídeň. 

Díky projektu vycestovalo 10 žáků z naší SOŠ NET OFFICE Orlová na dvoutýdenní zahraniční pracovní stáž. Účastníky byli studenti 4. a 3. ročníku, kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou praxi, která je součástí školního vzdělávacího plánu.

Stáž probíhala od 25. 9. 2022 do 8. 10. 2022 ve dvou firmách sídlících ve Vídni, v jehož centru byli žáci ubytováni. Spolupráci nabídla firma: Gillot Consulting Services 24 Stunden Computer &Netzwerkdienst – společnost zaměřená na počítačové sítě a firma Soundmovejoy, která se zabývá programováním.

Pracovní doba ve firmách byla různá, nejčastěji od 9:00 – 15:00, převažoval však tzv. home office. Tutoři/odpovědní zaměstnanci těchto firem studentům vysvětlili úkoly a projekty, které měli zpracovat v přesném časovém rozmezí a poté prezentovat své výsledky a řešení. Odpolední a večerní volný čas trávili žáci buďto společně nebo individuálně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, kaváren, obchůdků a zajímavých míst v centru města a jeho okolí. Nemohli si také nechat ujít návštěvu známého zábavního parku Prater, kde si užili spoustu legrace. O víkendu navštívili společně s doprovodným učitelem povinný kulturní program – prohlídku Schönbrunnského paláce, což je bývalé letní sídlo Habsburské monarchie a v Rakousku jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí.

 

S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže spokojenost. V podstatě se všichni účastníci shodli, že dvoutýdenní pracovní stáž ve Vídni byla jednou z nejlepších akcí organizovaných školou za podpory programu Erasmus+.

Tady je pár ústřižků hodnocení odborné pracovní stáže některými jeho účastníky:

  • Klára Budinská, studentka 3. ročníku: Stáž v zahraničí na mne zapůsobila velice pozitivně. Naučila jsem se lépe komunikovat v cizím jazyce a dosáhla jsem uvědomění, jak moc se chci dále studijně rozvíjet. Také jsem se naučila několika novým věcem ohledně webových stránek a poznala vídeňskou kulturu. Díky Erasmu jsem přestala mít strach z odcestování do zahraničí za nabídkou lepší práce.
  • Ján Bielek, student 3. ročníku: Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil projektu Erasmus. Dalo mi to hodně nových zkušeností, ať už jazykových nebo odborných či praktických.
  • Hynek Kaplan, student 4. ročníku: Jsem vděčný, že jsem se mohl zúčastnit tohoto projektu a nabýt nové zkušenosti, které určitě budou v budoucnu potřeba.
  • Matyáš Sikora, student 3. ročníku: Jsem také rád, že jsem byl vybrán a mohl se zúčastnit tohoto projektu. Dalo mi to mnoho nových zkušeností do života. Do projektu jsem šel, protože jsem si přál vyzkoušet moji úroveň angličtiny. A to jsem si splnil. Naučil jsem se komunikaci v práci. Myslím si, že projekt mohu hodnotit kladně.

 

 

Co se chystá

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. zastoupená ředitelkou RNDr. Michaelou Masnou, Ph.D. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
pro učební obor 18-20-M/01 Informační technologie.

Ve druhém kole se nedělají jednotné přijímačky, započítávají se výsledky z prvního kola. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
přihlášky – od úterý 21. 5. 2024 do pátku 24. 5. 2024
zveřejnění výsledků  (v DIPSY, na webu a úřední desce školy) – 21. 6. 2024

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem – viz
KRITÉRIA

Ředitelka školy v souladu s § 60j odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oboru 18-20-M/01 Informační technologie
VÝSLEDKY

Rozhodnutí ředitelky školy
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Maturitní seznam literárních děl
Kritéria sestavení žákovského seznamu literární děl
Témata teoretické zkoušky z odborných předmětů
Témata praktické zkoušky z odborných předmětů

Termíny konání profilových maturitních zkoušek

praktická maturitní zkouška 10. 4. 2024
písemná zkouška z českého jazyka a literatury 16. 4. 2024
písemná zkouška z anglického jazyka 17. 4. 2024
ústní maturitní zkouška 20. 5. – 24. 5. 2024

Období školního vyučování:  pondělí 4. 9. 2023 – pátek 28. 6. 2024
Ukončení prvního pololetí:  středa 31. ledna 2024
Ukončení druhého pololetí:  pátek 28. června 2024
Maturanti: úterý 30. dubna 2024
   
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024
  nástup ve středu 4. 1. 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: pondělí 5. 2. – neděle 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny: sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2024

1. čtvrtletí školního roku 2023/2024
– uzavření klasifikace  – pondělí 13. 11. 2023
– hodnotící pedagogická rada – úterý 14. 11. 2023

1. pololetní školního roku 2023/2024
– uzavření klasifikace  – pátek 26. 1. 2024
– klasifikační pedagogická rada – pondělí 29. 1. 2024

3. čtvrtletí školního roku 2023/2024
– uzavření klasifikace  – pondělí 8. 4. 2024
– hodnotící pedagogická rada – úterý 9. 4. 2024

Maturitní ročník 2023/2024
– uzavření klasifikace za druhé pololetí  – středa 24. 4. 2024
– klasifikační pedagogická rada – pátek 26. 4. 2024

2. pololetí školního roku 2023/2024
– uzavření klasifikace  – pondělí 24. 6. 2024
– klasifikační pedagogická rada – středa 26. 6. 2024

2. ročník: 20. 5. – 31. 5. 2024
3. ročník: únor, březen 2024
  projekt Erasmus+
4. ročník: 6. 11. – 17. 11. 2023

Úvodní třídní schůzka pro 1. ročník – úterý 12. 9. 2023 – 16:00 h
1. čtvrtletí školního roku – úterý 14. 11. 2023 – 16:00 h
2. čtvrtletí školního roku – úterý 9. 4. 2024 – 16:00 h

Co se chystá

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít