Rozhodnutí ředitelky školy
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Maturitní seznam literárních děl
Kritéria sestavení žákovského seznamu literární děl
Témata teoretické zkoušky z odborných předmětů
Témata praktické zkoušky z odborných předmětů

Termíny konání profilových maturitních zkoušek

praktická maturitní zkouška 10. 4. 2024
písemná zkouška z českého jazyka a literatury 16. 4. 2024
písemná zkouška z anglického jazyka 17. 4. 2024
ústní maturitní zkouška 20. 5. – 24. 5. 2024