Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. zastoupená ředitelkou RNDr. Michaelou Masnou, Ph.D. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
pro učební obor 18-20-M/01 Informační technologie.

ZPŮSOB PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky.
TERMÍNY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
– 1. řádný termín: 12. dubna 2024
– 2. řádný termín: 15. dubna 2024
– 1. náhradní termín: 29. dubna 2024
– 2. náhradní termín: 30. dubna 2024
Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit (elektronicky nebo písemně) od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem – viz KRITÉRIA
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení do oborů středního vzdělání v termínu 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň budou zveřejněny v systému DIPSY.