fbpx

Studujte IT u nás

Co se na škole naučíte

 

Jak se přihlásit ke studiu

Stáhni si přihlášku.

Vytiskni ji a vyplň. Nemusí být barevně. Lékařský posudek rovněž není nutný.

Přihlášku odevzdej (osobně, poštou) do 1.3.2023.

 

Informace k přihlášce

Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.

Doporučíme si pročíst také  informace o jednotné přijímací zkoušce 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce „Doporučení školského poradenského zařízení“. 

Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.

 

Legislativní informace

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2023 do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. 

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst.4 písm. a) školského zákona).

Dodatečné informace: kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou upřesněna nejpozději 31. ledna 2023.

 

Máte dotaz? Zkuste se podívat, jestli na něj nemáme odpověď zde

Termín podání přihlášky je 1.3.2023

Přihlášku můžete odevzdat více způsoby:

 1. Přinést ji osobně na sekretariát školy. Najdete nás na adrese Energetiků 144, 735 14 Orlová – Lutyně.
 2. Odeslat poštou na výše uvedenou adresu. 

Nám bohatě postačí jedna. Celkově však může uchazeč podat pro první kolo nejvýše dvě přihlášky

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné. Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.

Rádi vám vyhovíme.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce „Doporučení školského poradenského zařízení“.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Více informací k zápisovému lístku vám může poskytnout přímo Cermat.

Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy.

O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

S dalším dotazem se nám můžete ozvat na číslo 603 219 193.

Nebo můžete zvolit kontaktní formulář, který najdete na stránce níže.

Kontaktní formulář

Pokud tento výběr častých dotazů neodpověděl na vaši otázku, pak můžete zvolit kontaktní formulář. 


  55%

  Studentů odmaturuje napoprvé

  512

  Absolventů za 26 let

  Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

  Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

  Zavřít