Ve snaze oživit vánoční atmosféru a vytvořit nezapomenutelný zážitek pro občany, město Orlová zahajuje unikátní výstavu 3D modelů domečků a budov. S ambicí vytvořit rekord v počtu sesbíraných modelů.
Mezi hrdými účastníky této akce je i naše škola, která se s nadšením připojila k této inovativní a vánočně laděné akci. Naše škola vytvořila precizní 3D model naší školní budovy, využívajíc moderní technologie 3D modelování v programu ProgeCAD. Následně byl návrh pečlivě přenesen do 3D tiskárny, kde vznikla fyzická podoba naší školní budovy. Šikovné ruce dodaly budově barevný nádech a osobitost, vytvářející věrný odraz naší školní budovy.