Z historie školy

Náš vzdělávací komplex vznikl v roce 1994 jako NET OFFICE SCHOOL, spol. s r.o. pro pomaturitní studium oboru „Aplikace osobních počítačů". Následující rok byl vytvořen studijní obor Výpočetní technika v elektrotechnice, který byl od školního roku 1997/98 nahrazen novým oborem Informační technologie.

Naše škola je soukromou vzdělávací institucí, která nabízí ucelený systém vzdělávání od nultého ročníku střední školy, přes denní maturitní studium až po vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost, úřady práce a firmy i podniky v okolí.

Součásti školy dnes tvoří :

Nultý ročník pro žáky 9. tříd ZŠ
Denní maturitní studium oboru Informační technologie
Zkrácené maturitní studium oboru Informační technologie
Školení v rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“
Rekvalifikační kurzy pro širokou veřejnost
 

 

Předkládáme Vám možnosti studia na naší škole. Své místo zde najdou všichni žáci základních škol, kteří navštěvují v tomto školním roce devátý ročník. Máme zájem o Vás všechny, kteří chcete ve své životě dosáhnout určitého stupně odborné kariéry. K tomu máme vybudovány výukové technologie.

 

Potřebujeme jediné :
Abyste chtěli a abyste si důvěřovali, že to , co chcete, také dosáhnete. Podmínky úspěšného studia na naší škole jsou tvrdé a nelze očekávat nic jiného, než neustálý tlak na Váš rozvoj. Naši úspěšní absolventi nás však přesvědčují, že nastoupená cesta je správná. Studium na naší škole berte jako výzvu. Věřím, že pokud ji zvládnete, překonáte i každou další překážku ve svém životě.

Dovolte, abych závěrem konstatoval, že máme dobrý kolektiv, který umí zvládnout i krizové situace. Systematicky budujeme společenství moderních řídících pracovníků. Rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Mgr. Pavel Michelsohn, ředitel školy