Projekty

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt "Šablony"

Výstupy projektu "Šablony" - vytvořené digitální učební materiály