Projekty

Naše škola je zapojena do projektu v rámci výzvy 02_16_035  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

SOŠ NET OFFICE 35

 

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt "Šablony"

Výstupy projektu "Šablony" - vytvořené digitální učební materiály