Projekty

1/ Projekt ODBORNÁ UČEBNA ICT VČ.BEZBARIÉROVOSTI V SOŠ NET OFFICE, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybavení odborné učebny ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi a zajištění bezbariérovosti odborné učebny.

 

2/ Naše škola je zapojena do projektu v rámci výzvy 02_16_035  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

SOŠ NET OFFICE 35

 

3/ Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt "Šablony"

Výstupy projektu "Šablony" - vytvořené digitální učební materiály