Nultý ročník

 

Oznamujeme všem zájemcům , že v i v tomto školním roce budeme otevírat nultý ročník. Konat se bude od 7. února do 11. dubna 2019.
Zájemci se mohou hlásit mailem, telefonicky nebo osobně na sekretariátě školy.
Termín zahájení je 7. 2. 2019 ve 14.30 hodin v budově školy.
Výuka bude dále probíhat každý čtvrtek od 14.30 hodin a to v délce tří vyučovacích hodin (s výjímkou jarních a velikonočních prázdnin). Náplň bude tvořit učivo, které Vás připraví k přijímacím zkouškám na střední školu (matematika, český jazyk a informatika).
Přesný rozvrh jednotlivých předmětů Vám bude sdělen na první vyučovací hodině.

Další informace

Nultý ročník je určen žákům 9. tříd jako příprava k přijímacímu řízení ke studiu na střední škole. Žák studuje jednou týdně (vždy ve čtvrtek odpoledne) český jazyk, matematiku, informatiku a prohlubuje si studijní předpoklady. Cílem je pomoci žákovi, aby se seznámil se středoškolským přístupem ve výuce a také svojí budoucí disciplínou. Zároveň nám jde o ujasnění a rozšíření znalostí z matematiky, jazyka českého a informatiky. Žák na naši školu nemusí nastoupit.

V čem se naše střední škola liší od jiných středních škol?
Žáci středních škol musí počítat s tím, že budou konat jednotnou maturitní zkoušku. Jestliže potom bude stát před maturitní komisí žák SOU nebo integrované střední školy, bude se muset měřit s našimi absolventy. Vzhledem k náročnosti studia na naší škole jsme přesvědčeni, že naši absolventi budou mít daleko lepší pozici uplatnit se v praxi nebo pokračovat v dalším studiu. Naši žáci mají vytvořeny dobré podmínky pro studium: nejen kvalitní vzdělávací systém, ale také velmi nízký počet studentů ve skupinách. Vstoupíte do dobrého kolektivu studentů a učitelů s velmi úzkými mezilidskými vztahy. Ve výuce je posílena výuka výpočetní techniky. Žáci mají přístup na Internet, mohou používat kopírovací techniku a DTP pracoviště školy. Žákům pomáháme budovat sebevědomí. Žáci absolvují souvislou odbornou praxi, která je připraví pro vstup do podnikové sféry. Žák má k dispozici školní knihovnu a učebny, kde se připravuje na výuku a řeší seminární práce. Škola má za cíl vvchovávat technicky zaměřené odborníky, preferuje logické myšlení, schopnosti samostatně analyzovat technické problémy a hledat jejich konkrétní řešení.

Školné
Poplatek za nultý ročník činí 500 Kč.