Kurzy pro pedagogy a veřejnost

 

1/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství udělilo naší škole akreditaci k provádění těchto vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků:

a/ Profesionální postupy při zpracování textu – wordprocessing

celkem 8 hodin, cena 960 Kč

b/ Využití PC pro výuku elektrotechnických a fyzikálních měření
celkem 25 hodin, cena 2 500 Kč

c/ Technické kreslení a modelování v CAD systémech
celkem 25 hodin, cena 2 500 Kč

d/ Tvorba databázových aplikací
celkem 30 hodin, cena 3 000 Kč

e/ Tvorba webových stránek
celkem 30 hodin, cena 2 000 Kč

f/ Programování robotů Lego Mindstorms

celkem 12 hodin, cena 1 200 Kč

Vzdělávání budeme realizovat průběžně při minimálním počtu šesti účastníků.
Pro úhradu kurzovného lze použít prostředky poskytnuté školám v rámci šablon pro DVPP. Všechny programy jsou akreditovány pod č.j. MŠMT-5846/2017-1-467. Podrobné informace Vám poskytne Mgr. Pavel Michelsohn na telefonu 596 514 400.

2/ Kurz „Obsluha osobního počítače“

Kurz je určen pro úplné začátečníky, naučíte se psát, upravovat a tisknout texty, vytvářet tabulky s jednoduchými vzorci, používat elektronickou poštu a Internet. Kurz je rozdělen do 15 čtyřhodinových bloků. Výuka probíhá dvakrát týdně, od 15:00 do 18:15 hodin. Čas výuky je možné měnit po dohodě s účastníky kurzu. Kurz je ukončen zkouškami a úspěšný absolvent obdrží vysvědčení.

Celková doba trvání kurzu – 60 vyučovacích hodin Cena – 2400 Kč Přihlásit se můžete na sekretariátě školy, každý den od 7:00 do 14:00, nebo telefonicky na čísle 596 514 400. Kurz je zahájen při minimálním počtu 8 zájemců. Přihlášení účastníci jsou telefonicky nebo písemně informováni o zahájení kurzu.

 

3/ Nabídka dalších kurzů pro veřejnost

 

4/ Nabídka odborných konzultací

Word a Excel pro pokročilé, AutoCAD, CorelDraw, Access, Tvorba webových stránek, Programování v jazyce Pascal a Delphi, Práce s internetem

5/ Maturita z jednotlivého vyučovacího předmětu

Nabízíme zájemcům z řad studentů a veřejnosti možnost vykonat maturitní zkoušku z jednotlivého vyučovacího předmětu, který máme v učebním plánu našeho oboru Informační technologie.

6/ Malá státnice z angličtiny

Připravíme studenty na malou státnici z angličtiny, umožníme jim vykonat tuto zkoušku. Zkouška se koná koncem školního roku.