Nabídka DVPP – možno hradit z prostředků na šablony

1/ Profesionální postupy při zpracování textu – wordprocessing
celkem 8 hodin, cena 960 Kč

2/ Využití PC pro výuku elektrotechnických a fyzikálních měření
celkem 25 hodin, cena 2 500 Kč

3/ Technické kreslení a modelování v CAD systémech
celkem 25 hodin, cena 2 500 Kč

4/ Tvorba databázových aplikací
celkem 30 hodin, cena 3 000 Kč

5/ Tvorba webových stránek
celkem 30 hodin, cena 2 000 Kč

6/ Programování robotů Lego Mindstorms

celkem 12 hodin, cena 1 200 Kč

Pro úhradu kurzovného lze použít prostředky poskytnuté školám v rámci šablon pro DVPP. Všechny programy jsou akreditovány pod č.j. MŠMT-5846/2017-1-467. 

Přihláška ke stažení