Důležité termíny pro žáky, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu:

25. 6. 2017 - nejzazší termín pro odevzdání přihlášky k MZ

4. - 8. 9. 2017 - společná část (didaktické testy a písemné práce)

11. 9. 2017 - ústní maturitní zkoušky a školní profilová část, začátek ve 12.00 hodin