Zahájení výuky proběhne dne 1. září 2021

Pro studenty 1. a 2. ročníku v 8.00 hodin, pro studenty 3. a 4. ročníku v 9.00 hodin

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky denní formy vzdělávání ve střední škole podrobit se preventivnímu testování. 

Ve škole proběhne preventivní testování žáků neinvazivními antigenními testy pro samoodběr s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září 9. září 2021

Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. V těchto případech je nutné doložit platné potvrzení.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.