Termín podání přihlášek

1. kolo přijímacího řízení

Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2021 do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Přijato bude celkem 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. 1. 2021.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU