fbpx

STUDENTI

Studium na NET OFFICE

Ke studiu používáme pár jednoduchých nástrojů

Odkazy pro studenty

Moodle je webová aplikace, ve které probíhají testy. Také tam naleznete výukové materiály k předmětům a užitečné informace pro studium.

Škola Online je webová aplikace, která slouží nejen ke známkování. Naleznete zde aktuální rozvrh, suplování, školní akce, učební plány i domácí úkoly. 

Často budete používat také One Drive.

Buďte v obraze

Přehled aktuálních informací

Okresní kolo SOČ 2023

V úterý 11. dubna 2023 se uskutečnil již 45. ročník tradiční prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Českém Těšíně. Jedná se o přehlídku samostatných projektů, ve které spolu v rámci jednoho okresu soutěží žáci středních škol.
Bratři Jan a Tomáš Kuczerovi společně se svým spolužákem Markem Slavíkem (všichni z 2. ročníku) se účastnili této soutěže v rámci kategorie Informatika. Do boje šli se svým vlastním projektem, který nesl název Neuronový přenos stylů. Mnohahodinová práce a společné úsilí se jim vyplatilo – projekt s následnou diskuzí poroto ocenila ziskem 1. místa ve dané kategorii.
Toto vítězství jim otevírá dveře pro pokračování v rámci krajského kola, kde se střetnou s nejlepšími projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně štěstí v dalším kole, které se bude konat 5. května 2023 v Ostravě.
Bc. Tomáš Jurdič

Dne 23.3.2023 proběhla na střední odborné škole NET Office v Orlové okresní soutěž v programování, které se účastnila i trojice našich studentů: Vojtěch Baron a Filip Topiarz z prvního ročníku a Marek Slavík z ročníku druhého. 
Soutěž se skládala celkem ze tří úkolů, bodovaných podle své obtížnosti. Úkoly navíc reflektovaly nejen získání nových programovacích dovedností, ale schopnost pracovat v časovém limitu. I přes velkou konkurenci se Filipu Topiarzovi podařilo získat třetí místo a byl kvalifikován do krajského kola, které se bude konat v Ostravě na VŠB -TUO. 

V rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zrealizovala naše škola projekt číslo: 2022 program KA1 Nr. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074715  Jednalo se o již v pořadí čtvrtou odbornou stáž v zahraničí, konkrétně v Barceloně ve Španělsku.
Díky projektu vycestovalo 10 žáků z naší SOŠ NET OFFICE Orlová na dvoutýdenní zahraniční pracovní stáž. Účastníky byli žáci 3. ročníku, kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou praxi, která je součástí školního vzdělávacího plánu.

Žáci o své praxi
Od 12. února do 25. února 2023 jsme v rámci programu Erasmus+ vyrazili do Barcelony ve Španělsku, využít možnost pracovat v zahraničí. Ubytováni jsme byli v rezidenci SIL.
V rámci vykonávání praxe jsme byli rozděleni do tří samostatných skupin, kdy každá skupina dostala zadanou svou úlohu a zároveň jsme pracovali na jednom společném projektu. Firma nám zadala projekt v oblasti Al, měli jsme za úkol převést prototyp Al na webové rozhraní, pro většinu z nás to byla první rozsáhlejší zkušenost jednak s Al, jednak se skupinovou prací mimo školní sektor.
Celkově jsme si spolupráci užili a máme z ní pozitivní pocity. Mimo pracovní dobu jsme ve volném čase objevovali krásy Barcelony, v menších skupinách jsme realizovali menší výlety a coby hlavní výlet jsme zvolili návštěvu Parku Güell.


  • Jeremy Schuchert: Jsem moc rád, že jsem byl vybrán a že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus+. Dalo mi to nové zkušeností do života. Do projektu jsem šel, protože jsem si přál vyzkoušet, jak by vypadalo pracovat pro firmu v zahraničí. Naučil jsem jak pracovat se spolužáky na projektu.
  • Viktor Čierňava: Rád jsem se zúčastnil Erasmusu+ a podíval se do práce v zahraničí, město Barcelona je krásné a práce ve firmě WillinAgency byla zajímavou zkušeností. Jako začínající webový programátor jsem se díky této zkušenosti naučil ohledně propojení Pythonu s webovou aplikací, bez využití frameworku. Tento projekt hodnotím velmi pozitivně a určitě bych se bez otálení zapojil do dalšího stejného nebo podobného projektu.
  • Klára Budinská: Erasmus+ mi poskytl nové zkušenosti v mém oboru a ukázal mi krásy Katalánska, které jsem ještě nikdy neměla možnost vidět naživo. Naučila jsem se lépe pracovat v týmu a otestovala jsem si své schopnosti v jazyce HTML a CSS. Naučila jsem se také pracovat s programem Figma a dozvěděla se několik užitečných informací o Pythonu. Viděla jsem několik památek (Sagrada Família, Parc Güell, Casa Milà atd.) a ochutnala místní kuchyni, která byla naprosto úžasná. Proto děkuji, že jsem se mohla účastnit tohoto projektu vytvořit si tak vzpomínky na které nikdy nezapomenu.
  • Ján Bielek: Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil projektu Erasmus. Dalo mi to hodně nových zkušeností, ať už jazykových nebo odborných či praktických.
  • Aleš Dunka: Erasmus, kterého jsme se účastnili byl skvělou zkušeností pro nás všechny, dal nám možnost pracovat v úplně jiném prostředí a s novými lidmi. Jsem vděčný za příjemné ubytování. Mimo práci jsme strávili mnoho času venku a nadechli se atmosféry Barcelony.
  • Šimon Vavřinec: Na Erasmus jsem se velice těšil a jsem opravdu rád, že jsem se jej mohl zúčastnit. Nabyl jsem opět nové zkušenosti, jak v oblasti práce, orientace při cestování, tak i v komunikaci v anglickém jazyce. Jsem rád, že jsem mohl nahlédnout pod pokličku problematiky AI. Dostali jsme prototyp AI, která se snaží najít a rozpoznat u člověka psychické problémy, jako např. deprese, úzkosti apod. Za úkol jsme měli tuto aplikaci převést na web. Já a moje skupina jsme pracovali na vykreslování grafů a celkově zpracovávání výsledků celé aplikace.  Osobně tuto zadanou práci hodnotím kladně, jediný problém, se kterým jsem se setkal, byla nedostatečná komunikace s firmou.

Ve dnech 13. až 19. listopadu 2022 se trojice vyučujících z naší školy zúčastnila pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a příprav v Barceloně.
Hlavní část programu představovalo seznámení s novou technologií 3D tisku, používanou v partnerských zahraničních firmách – BOLOBERY a ATENEU  LES CORTS, a jejím využitím při vzdělávání žáků v oboru IT. 
Volnočasový program pak představovalo poznávání barcelonských kulturních a architektonických památek – chrámu Sagrada Família a parku Güell, které navrhl katalánský architekt A. Gaudí. Oba objekty jsou památkově chráněné organizací UNESCO.
S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže spokojenost.
Zúčastnění učitelé se jednomyslně shodli na tom, že stáž organizovaná školou za podpory programu Erasmus+ pro ně představovala jednoznačný přínos.

V rámci programu Erasmus+, Projekty mobility osob – podporující mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zrealizovala naše škola projekt číslo: 2020-1-CZ01-KA122-VET 000016507. Jednalo se o již v pořadí třetí odbornou stáž v zahraničí, konkrétně v hlavním městě Rakouska, Vídeň. 

Díky projektu vycestovalo 10 žáků z naší SOŠ NET OFFICE Orlová na dvoutýdenní zahraniční pracovní stáž. Účastníky byli studenti 4. a 3. ročníku, kteří touto formou absolvovali povinnou souvislou odbornou praxi, která je součástí školního vzdělávacího plánu.

Stáž probíhala od 25. 9. 2022 do 8. 10. 2022 ve dvou firmách sídlících ve Vídni, v jehož centru byli žáci ubytováni. Spolupráci nabídla firma: Gillot Consulting Services 24 Stunden Computer &Netzwerkdienst – společnost zaměřená na počítačové sítě a firma Soundmovejoy, která se zabývá programováním.

Pracovní doba ve firmách byla různá, nejčastěji od 9:00 – 15:00, převažoval však tzv. home office. Tutoři/odpovědní zaměstnanci těchto firem studentům vysvětlili úkoly a projekty, které měli zpracovat v přesném časovém rozmezí a poté prezentovat své výsledky a řešení. Odpolední a večerní volný čas trávili žáci buďto společně nebo individuálně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, kaváren, obchůdků a zajímavých míst v centru města a jeho okolí. Nemohli si také nechat ujít návštěvu známého zábavního parku Prater, kde si užili spoustu legrace. O víkendu navštívili společně s doprovodným učitelem povinný kulturní program – prohlídku Schönbrunnského paláce, což je bývalé letní sídlo Habsburské monarchie a v Rakousku jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí.

 

S ubytováním, stravou a samotnou odbornou praxí v jednotlivých firmách vyjádřili účastníci stáže spokojenost. V podstatě se všichni účastníci shodli, že dvoutýdenní pracovní stáž ve Vídni byla jednou z nejlepších akcí organizovaných školou za podpory programu Erasmus+.

Tady je pár ústřižků hodnocení odborné pracovní stáže některými jeho účastníky:

  • Klára Budinská, studentka 3. ročníku: Stáž v zahraničí na mne zapůsobila velice pozitivně. Naučila jsem se lépe komunikovat v cizím jazyce a dosáhla jsem uvědomění, jak moc se chci dále studijně rozvíjet. Také jsem se naučila několika novým věcem ohledně webových stránek a poznala vídeňskou kulturu. Díky Erasmu jsem přestala mít strach z odcestování do zahraničí za nabídkou lepší práce.
  • Ján Bielek, student 3. ročníku: Jsem moc rád, že jsem se zúčastnil projektu Erasmus. Dalo mi to hodně nových zkušeností, ať už jazykových nebo odborných či praktických.
  • Hynek Kaplan, student 4. ročníku: Jsem vděčný, že jsem se mohl zúčastnit tohoto projektu a nabýt nové zkušenosti, které určitě budou v budoucnu potřeba.
  • Matyáš Sikora, student 3. ročníku: Jsem také rád, že jsem byl vybrán a mohl se zúčastnit tohoto projektu. Dalo mi to mnoho nových zkušeností do života. Do projektu jsem šel, protože jsem si přál vyzkoušet moji úroveň angličtiny. A to jsem si splnil. Naučil jsem se komunikaci v práci. Myslím si, že projekt mohu hodnotit kladně.

 

 

Co se chystá

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Termíny maturitních zkoušek v roce 2023:
18. 4. 2023 – písemná práce z českého jazyka a literatury
19. 4. 2023 – písemná práce z anglického jazyka
2. 5. – 5. 5.  2023 – společná část maturitní zkoušky, didaktické testy
16. 5. – 19. 5. 2023 – profilová část maturitní zkoušky, ústní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky
Rozhodnutí ředitelky školy – profilová část maturitní zkoušky
Maturitní seznam literárních děl
Kritéria sestavení žákovského seznamu literárních děl
Témata teoretické zkoušky z odborných předmětů
Témata maturitní práce s obhajobou

Období školního vyučování:  pondělí 12. 9. 2022 – pátek 30. 6. 2023
Ukončení prvního pololetí:  úterý 31. ledna 2023
Ukončení druhého pololetí:  pátek 30. června 2023
Maturanti: pátek 28. dubna 2023
   
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023
  nástup v úterý 3. 1. 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: pondělí 13. 3. – neděle 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: sobota 1. 7. – neděle 3. 9. 2023

2. ročník: 15. 5. – 26. 5. 2023
3. ročník: 13. 2. – 24. 2. 2023
  12. 2. – 25. 2. 2023, Erasmus+
4. ročník: 26. 9. – 7. 10. 2022
  25. 9. – 8. 10. 2022, Erasmus+

1. čtvrtletí školního roku 2022/2023
– uzavření klasifikace  – pátek 11. 11. 2022
– hodnotící pedagogická rada – středa 16. 11. 2022

1. pololetní školního roku 2022/2023
– uzavření klasifikace  – pátek 20. 1. 2023
– klasifikační pedagogická rada – středa 25. 1. 2023

3. čtvrtletí školního 2022/2023
– uzavření klasifikace  – pátek 7. 4. 2023
– hodnotící pedagogická rada – středa 12. 4. 2023

Maturitní ročník 2022/2023
– uzavření klasifikace za druhé pololetí  – úterý 25. 4. 2023
– klasifikační pedagogická rada – středa 26. 4. 2023

2. pololetí školního roku 2022/2023
– uzavření klasifikace  – pátek 23. 6. 2023
– klasifikační pedagogická rada – středa 28. 6. 2023

Co se chystá

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít