Ředitelka školy v souladu s § 60j odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 oboru 18-20-M/01 Informační technologie
VÝSLEDKY