Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. zastoupená ředitelkou RNDr. Michaelou Masnou, Ph.D. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
pro učební obor 18-20-M/01 Informační technologie.

Ve druhém kole se nedělají jednotné přijímačky, započítávají se výsledky z prvního kola. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
přihlášky – od úterý 21. 5. 2024 do pátku 24. 5. 2024
zveřejnění výsledků  (v DIPSY, na webu a úřední desce školy) – 21. 6. 2024

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem – viz
KRITÉRIA