VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČE
–  podání přihlášky na školu nejpozději do 1. 3. 2023, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme
–  přihlášku ke studiu ve SŠ lze získat ZDE, formulář je v editovatelném PDF souboru, který lze přímo vyplnit na PC a vytisknout
–  vykonání jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test matematiky

KRITÉRIA HODNOCENÍ

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
–  1. kolo – 1. termín přijímacích zkoušek: čtvrtek 13. 4. 2023
–  1. kolo – 2. termín přijímacích zkoušek: pátek 14. 4. 2023
náhradní termín

–  k 1. termínu: středa 10. 5. 2023
–  k 2. termínu: čtvrtek 11. 5. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a webových stránkách nejpozději v pátek 28. dubna 2023 do 13 hodin pod přiděleným registračním číslem.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.