Výuka od 4. 1. 2021

Výuka od 4. 1. 2021: všechny ročníky distanční formou.

Časový harmonogram zůstává stejný jako při předchozím opatření z října. Rozvrh hodin najdete na školním úložišti ve složce „Distanční výuka“.