Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímačky klepou na dveře. Nezapomeňte podat přihlášku, termín je 1. 3. 2021. 

V souladu s § 59, § 60, a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělání a kritéria přijetí.

Více informací o přijímacím řízení