Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – aktualizace

Kritéria přijímacího řízení, která byla zveřejněna dne 31. 1. 2021, zůstávají v platnosti beze změn. Jednotné státní přijímací zkoušky se nekonají.

Více informací naleznete zde: Změny přijímacího řízení