Školní management

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Pavel Michelsohn

michelsohn@nosch.cz

Zástupce ředitele školy

Ing Joanna Pazdziorová

pazdziorova@post.cz

 

Předmětové komise

Komise

Vedoucí

Přírodovědných předmětů

Mgr. Alena Sovová

Odborných předmětů ICT

Ing. Adéla Tomalová

Humanitních předmětů

Mgr. Naďa Tománková

Školská rada

Složení

Zařazení

Adéla Pučoková

předseda

Irena Šupíková

člen
Mgr. Naďa Tománková člen
Ing. Oldřich Vavříček člen

Poradní sbor školy

Výchovný poradce

Mgr. Naďa Tománková

Školní metodik prevence

Mgr. Naďa Tománková

Koordinátor ICT

Mgr. Pavel Michelsohn

Koordinátor ŠVP

Ing. Adéla Tomalová