Školní management

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Pavel Michelsohn

michelsohn@nosch.cz

Zástupce ředitele školy

Ing Joanna Pazdziorová

pazdziorova@post.cz

 

Předmětové komise

Komise

Vedoucí

Přírodovědných předmětů

Mgr. Alena Sovová

Odborných předmětů ICT

RNDr. Michaela Masná, Ph.D.

Humanitních předmětů

Mgr. Naďa Tománková

Školská rada

Složení

Zařazení

Šárka Hellerová

předseda

Ing. Michaela Weirichová

člen
Mgr. Marcela Adamovská člen
   

Poradní sbor školy

Výchovný poradce

Mgr. Naďa Tománková

Školní metodik prevence

Mgr. Naďa Tománková

Koordinátor ICT

Mgr. Pavel Michelsohn

Koordinátor ŠVP

Ing. Joanna Pazdziorová

Speciální pedagog

Mgr. Marcela Adamovská