Studenti naší školy se zúčastnili Letní školy mechatronických systémů na VŠB TU v Ostravě. Náplní školy bylo programování rototů LEGO zakončené soutěží dovedností.