Ve čtvrtek 24. 11. jsme uspořádali Den otevřených dveří. Zájem byl velký, školu navštívilo okolo šedesáti uchazečů o studiu. Poděkování patří především studentům školy, kterí se podíleli na organizaci.