Veškerá opatření kvůli šíření koronaviru, která se týkají školního vyučování, školních akcí, praxe žáků i výuky v nultém ročníku budou umístěny zde:

1/ Vstup do školy je od 8. 6. umožněn žákům 1. - 3. ročníku výhradně po předchozí domluvě s vyučujícím na konzultacích.

2/ Příklady pro žáky školy k domácí přípravě najdete i nadále na školním datovém úložišti.