Veškerá opatření kvůli šíření koronaviru, která se týkají školního vyučování, školních akcí, praxe žáků i výuky v nultém ročníku budou umístěny zde:

1/ Zakazuje se osobní přítomnost žáků na středních školách, výuka je až do odvolání zrušena.

2/ Výuka v nultém ročníku se ruší do odvolání. Další informace zašleme rodičům e-mailem.

3/ Souvislá praxe žáků III. ročníku je zrušena - informujte neprodleně poskytovatele praxe.

4/ Souvislá praxe žáků II. ročníku - praxi se pokuste zajistit v původně plánovaném termínu. Pokud se opatření nezmění, praxi buď přesuneme na červen, v nejhorším případě bude úplně zrušena.

5/ Příklady pro žáky školy k samostudiu najdete na školním datovém úložišti.

6/ Zaměstnanci školy normálně docházejí do práce nebo mají nařízeno samostudium.