Maturitní zkoušky ústní a profilové části se konají ve středu 11. 9. od 12 hodin.