Maturita 2019 - důležité termíny:

3. 12.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

19. 12.                  Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).

2. 1.                       Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.

15. 1.                     MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

10. – 11. 4.          Konání písemných prací SČ MZ.

2. – 10. 5.            Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+.