Maturita 2018: důležité termíny

1. 12. 2017. - nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ v jarním zkušebním období

11. 4. 2018 - písemná práce z ČJ

2. - 9. 5. 2018 - didaktické testy (ČJ, AJ, Ma) a písemná práce z AJ


25. 6. 2018 -  nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období