Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku se uskuteční ve dnech 6. - 8. 9. 2017 na Bílé v Beskydech. Cena kurzu je 1320,-Kč, dopravu hradí škola. Celou částku uhraďte na účet školy do 5. 9. 2017, jako VS uveďte rodné číslo žáka, po poznámky "Adaptační kurz+příjmení".

Informace k odjezdu: autobus bude přistaven v 8.30 hodin u zastávky MHD před DDM v Orlové