V rámci cyklu tematických přednášek "Zlepši si techniku" se studenti naší školy v pátek 15. 4. 2016 zúčastnili exkurze na VŠB TU v Ostravě. Náplní byly odborné přednášky a pokusná měření přímo v učebnách fakulty.